Giriş

Bize Adem b. Ebu İyas, ona İbn Ebu Zi'b, ona ez-Zührî ona da Urve'nin rivayet ettiğine göre Aişe (r.anha) şöyle demiştir: "Ben ve Hz. Peygamber (sav) 'farak' denilen tek bir kaptan boy abdesti alırdık."


Açıklama: Hadiste geçen "farak" o dönemde çeşitli maddelerin hacmini ölçmede kullanılan bir ölçü birimidir. "Farak" birçok ölçü birimi gibi bölge ve zamana göre değişiklik arz edebilirse de çoğunluğun görüşüne Hz. Peygamber (sav) döneminde, Medine'de kullanılan farak su için yaklaşık 8 litreye tekabül etmektedir (bk. Cengiz Kallek, "Farak", TDV İslâm Ansiklopedisi [İstanbul, 1995], 12/164-165).

    Öneri Formu
1817 B000250 Buhari, Gusul, 2

Bize Ebu Nuaym, ona İbn Uyeyne, ona Amr, ona da Cabir b. Zeyd, İbn Abbas’ın şöyle dediğini nakletti: "Nebi (sav) ile (eşi) Meymune aynı kabtan birlikte yıkanırlardı." [Yezid b. Harun ve Behz b. Cündi, Şu'be'den kabdaki suyun 'bir sâ' miktarında olduğunu rivayet etmiştir.]


    Öneri Formu
1824 B000253 Buhari, Gusul, 3

[Bize Abdullah b. Osman, ona Abdullah b. Mübarek, ona Hişam b. Urve, ona Urve b. Zübeyr, ona da] Aişe şöyle demiştir: "Ben, Rasulullah (sav) ile birlikte bir kaptan yıkanırdım ve o kaptan birlikte su avuçlardık (alırdık)."


    Öneri Formu
1958 B000273 Buhari, Gusul, 15


Açıklama: Rivayet muallaktır; Buhari ile Yezid b. Harun arasında inkita vardır.

    Öneri Formu
278073 B000251-2 Buhari, Gusul, 3


Açıklama: Rivayet muallaktır; Buhari ile Behz b. Esed arasında inkita vardır.

    Öneri Formu
278074 B000251-3 Buhari, Gusul, 3


Açıklama: Rivayet muallaktır; Buhari ile Abdülmelik b. İbrahim arasında inkita vardır.

    Öneri Formu
278075 B000251-4 Buhari, Gusul, 3


    Öneri Formu
1811 B000248 Buhari, Gusul, 1


    Öneri Formu
1821 B000251 Buhari, Gusul, 3


    Öneri Formu
1830 B000256 Buhari, Gusul, 4


    Öneri Formu
275262 B000286-2 Buhari, Gusul, 25