Giriş

Bize Ebû Abdullah el-Hafız, ona Ebû'l-Velîd el-Fakîh, ona el-Hasan b. Süfyan, ona Ebû Bekir, ona İbn İdris, ona Hişâm, ona da el-Hasan'ın haber verdiğine göre; Hasan, oturarak uyuyanın da abdest alması gerektiği görüşünde idi. Bunu es-Sevrî, Hişâm'dan, o da el-Hasan'dan şöyle rivayet etmiştir: "Otururken veya ayakta iken uyuklayan birinin abdest alması gerekir." el-Müzenî de bu görüşte idi.


    Öneri Formu
137311 BS000592 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 182


    Öneri Formu
137022 BS000298 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, I, 107


    Öneri Formu
157417 BS020116 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,126


    Öneri Formu
183286 DK000301 Darekutni, Sünen, I, 90


    Öneri Formu
157386 BS020089 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,117


    Öneri Formu
158375 BS21628 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,379


    Öneri Formu
165581 EM000887 Buhari, Edebü'l-Müfred, 394


    Öneri Formu
99387 MŞ000990 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Taharat, 109


    Öneri Formu
153882 BS16752 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VIII,265


    Öneri Formu
143276 BS006523 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, III, 504