Giriş

İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp yardım edenler var ya, işte onların bir kısmı diğer bir kısmının dostlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar size onların mirasından hiçbir pay yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavim aleyhine olmaksızın (o müslümanlara) yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yapacaklarınızı hakkıyla görmektedir.


    Öneri Formu
53986 KK8/72 Enfâl, 8, 72

İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır.


    Öneri Formu
54014 KK9/20 Tevbe, 9, 20

(Ey müminler!) Gerek hafif, gerek ağır olarak savaşa çıkın, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.


    Öneri Formu
54035 KK9/41 Tevbe, 9, 41


    Öneri Formu
80015 MA009528 Musannef-i Abdurrezzak, V, 253


    Öneri Formu
155041 BS017856 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IX 37


    Öneri Formu
157508 BS020207 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,151


    Öneri Formu
158458 BS21711 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,401


    Öneri Formu
158459 BS21712 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,402


    Öneri Formu
164374 EM000369 Buhari, Edebü'l-Müfred, 173


    Öneri Formu
276768 N003098-2 Nesai, Cihâd, 1