Giriş


    Öneri Formu
28753 B002843 Buhari, Cihad, 38

Bize İshak b. Nasr, ona Abdürrezzâk, ona İbn Cüreyc, ona Yahya b. Said ve Süheyl b. Ebu Sâlih, onlara Numan b. Ebu Ayyâş, ona da Ebu Said (ra), Hz. Peygamber'in (sav) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Allah, yolunda bir gün oruç tutanın yüzünü cehennemden 70 sene uzak tutar."


    Öneri Formu
28743 B002840 Buhari, Cihad, 36


    Öneri Formu
28637 B002828 Buhari, Cihad, 29


    Öneri Formu
28648 B002831 Buhari, Cihad, 31


    Öneri Formu
28698 B002833 Buhari, Cihad, 32


    Öneri Formu
28657 B002832 Buhari, Cihad, 31


    Öneri Formu
28709 B002835 Buhari, Cihad, 34


    Öneri Formu
28725 B002837 Buhari, Cihad, 34


    Öneri Formu
28731 B002838 Buhari, Cihad, 35


    Öneri Formu
241298 B002839 Buhari, Cihad, 35