Giriş


    Öneri Formu
56167 KK25/59 Furkân, 25, 59


Açıklama: hasen li gayrihi, Bu isnad Ata el-Medeni Mevla Ummi Sabiyye'nin cehaletinden dolayı zayıftır.

    Öneri Formu
35704 HM000967 İbn Hanbel, I, 120


    Öneri Formu
35849 HM003821 İbn Hanbel, I, 403


    Öneri Formu
35708 HM000968 İbn Hanbel, I, 120


    Öneri Formu
141489 BS004715 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, III, 5


    Öneri Formu
141488 BS004714 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, III, 5


    Öneri Formu
141490 BS004716 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, III, 5


    Öneri Formu
55598 KK20/5 Tâhâ, 20, 5


Açıklama: mütabileriyle sahihtir.

    Öneri Formu
39326 HM004268 İbn Hanbel, I, 446


Açıklama: Hadis sahih isnad ise zayıftır. Ümmü Sübeyye'nin mevlâsı Atâ' el-Medenî meçhûldür. Muhammed b. İshâk müdellistir ve burada anane ile rivâyet etmiştir.

    Öneri Formu
50867 HM010626 İbn Hanbel, II, 510