Giriş


    Öneri Formu
147864 BS011066 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, V, 582


    Öneri Formu
148896 BS012056 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 270


    Öneri Formu
155090 BS017905 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IX 50


Açıklama: Hz. Peygamber Müslüman olanlara öncelikle iman etmelerini ve İslam’ın temel şartlarını yerine getirmelerini tebliğ ve telkin ediyordu. Söz konusu şartların öncelikli olanları da, o ana kadar inzal olunan hükümler, İslam toplumunun ihtiyaçları, muhatabın kişisel ve ictimaî durumuna göre farklılık arz edebiliyordu. İman herkes için vaz geçilmez şart olarak ilk sırada isteniyor, ama uygulama alanına ilişkin bazı hükümler farklılık arz edebiliyordu. Söz gelimi anne babasının bakıma ihtiyacı olanlar için öncelikle sıla-ı rahim zikredilirken, sefer şartlarında cihat öncelik kesp ediyordu. Hz. Peygamber İslam’ın temel şartlarının yerine getirilmesinde hiç taviz vermezken, insanların alışkanlıklarını ve toplumun kültürel yapısını dikkate alarak bazı tali uygulamaların yerine getirilmesini zamana yayıyor, tedriciliği esas alıyordu. Hz. Peygamber’in talebeleri olan Sahabe de aynı yöntemi benimsemişti. Nitekim ilk Halife Hz. Ebu Bekir (r.) hadiste anlatılan sahabînin taleplerine benzer taleplerle irtidat eden Arap kabilelerine savaş açmış ve zekât vermek istemeyen kabilelere taviz vermemiş hatta cezalandırmıştı.

    Öneri Formu
155039 BS017854 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IX 36


    Öneri Formu
145490 BS008739 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 536


    Öneri Formu
145491 BS008740 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IV, 537


    Öneri Formu
153821 BS16691 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VIII,248


    Öneri Formu
155133 BS017944 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IX 68


    Öneri Formu
155020 BS017835 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IX 31


    Öneri Formu
155134 BS017945 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, IX 68