Giriş

Size bir iyilik dokunsa, bu onları tasalandırır; başınıza bir musibet gelse, buna da sevinirler. Eğer sabreder ve korunursanız, onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Şüphesiz Allah, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.


    Öneri Formu
53380 KK3/120 Âl-i İmrân, 3, 120

Evet, siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız, onlar (düşmanlarınız) hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz, nişanlı beş bin melekle sizi takviye eder.


    Öneri Formu
53389 KK3/125 Âl-i İmrân, 3, 125

Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır.


    Öneri Formu
53390 KK3/126 Âl-i İmrân, 3, 126

Allah, kâfirlerden bir kısmının kökünü kessin veya onları perişan etsin, böylece bozulmuş bir halde dönüp gitsinler diye, size yardım eder).


    Öneri Formu
53392 KK3/127 Âl-i İmrân, 3, 127

Ki bu işte senin yapacağın bir şey yoktur yahut (müslüman olsunlar da) tevbelerini kabul etsin, ya da (ısrar ederlerse) onlara azap etsin diye (Allah Bedir'de size yardım etti). Çünkü onlar zalimdirler.


    Öneri Formu
53393 KK3/128 Âl-i İmrân, 3, 128

Ve (ey inananlar!) Onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur.


    Öneri Formu
55021 KK14/14 İbrâhim, 14, 14

Andolsun, sizler güçsüz olduğunuz halde Allah, Bedir'de de size yardım etmişti. Öyle ise, Allah'tan sakının ki O'na şükretmiş olasınız.


    Öneri Formu
53385 KK3/123 Âl-i İmrân, 3, 123

O zaman sen, müminlere şöyle diyordun: İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir?


    Öneri Formu
53387 KK3/124 Âl-i İmrân, 3, 124


    Öneri Formu
71495 HM021925 İbn Hanbel, V, 184


    Öneri Formu
188200 MK13838 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XIII-XIV, 52