Giriş


Açıklama: 1. BS11523, Muhammed b. Hüseyn el-Mettusi'nin ölüm tarihi 415, ömrü 80 yıl görünüyor. hadis aldığı kişi Abu Muhammed Abdullah b. Cafer'in ölüm tarihi 334 görünüyor. bu tarihler ikisinin hocalık talebelik açısından sorunlu kılıyor. bu durumda ravilerin açılımda bir sorun var, ya da senedde kopukluk var. 2. Seneddeki tahvilden dolayı ravi sıralamasında bir karışıklık var gibi, yeniden bakılmalı?? nevzat tartı

    Öneri Formu
148264 BS011449 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 97


    Öneri Formu
151878 BS14889 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 480


    Öneri Formu
157348 BS020053 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,107


    Öneri Formu
158411 BS21664 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,389


    Öneri Formu
164427 EM000415 Buhari, Edebü'l-Müfred, 194


    Öneri Formu
164490 EM000435 Buhari, Edebü'l-Müfred, 202


    Öneri Formu
157347 BS020052 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, X ,106


    Öneri Formu
164403 EM000397 Buhari, Edebü'l-Müfred, 188


    Öneri Formu
164419 EM000411 Buhari, Edebü'l-Müfred, 192


    Öneri Formu
164426 EM000414 Buhari, Edebü'l-Müfred, 193